W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki - 63.288 wol.
• czasopisma oprawne - 319 wol.
• zbiory specjalne - 722 jedn. inw.
• w tym dokumenty elektroniczne - 37 jedn. inw.
W roku 2008 przybyło ogółem 2.090 książek, w tym:
• zakupiono ze środków samorządowych - 1.702 wol. za kwotę 34.625,07 zł
• z dotacji Ministra Kultury w ramach programu "PROMOCJA CZYTELNICTWA" - 385 wol. za kwotę 8.100 zł
Ogółem zakupiono 2.087 wol. za kwotę 42.724,54 zł.
W postaci darów wpłynęły 3 książki przekazane przez Muzeum Zagłębia w Będzinie. Potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów oraz studentów a także możliwości finansowe biblioteki, kreowały politykę gromadzenia zbiorów.