fotoZa nami kolejne spotkanie w „Kawiarence poetyckiej”, w której królowała tym razem poezja Wisławy Szymborskiej. Kawiarniany, a zarazem literacko-poetycki klimat imprezy sprawia, że „kawiarenka” przyciąga coraz to więcej gości.


W ostatnim spotkaniu, które odbyło się 15 maja 2023 roku uczestniczyli: Marta Szymiec – zastępca Wójta Gminy Psary, Mirella Barańska-Sorn – sekretarz gminy, Katarzyna Bochenek – skarbnik gminy oraz Aleksandra Bensel – wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

Środowisko edukacyjne reprezentowały panie dyrektorki szkół z terenu naszej gminy, czyli: Beata Polaniecka – dyrektor SP w Gródkowie, Dorota Pronobis – dyrektor SP Strzyżowice i Joanna Marcinkowska – dyrektor SP Dąbie.

W roli lektorów, czyli osób czytających wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej wystąpili jeszcze Agata Wilczyńska – dyrektor żłobka w Psarach, Magdalena Hak – zastępca dyrektora GOK w Psarach, Marcin Jurkowski – dyrektor MBP w Piekarach Śląskich oraz regularne bywalczynie naszej „kawiarenki” panie: Katarzyna Litwinowicz, Anna Będkowska oraz Danuta Kołacz.

Nie zabrakło również wiernej publiczności kawiarenkowej, która odwiedza nas coraz licznej i, ze spotkania na spotkanie, zapewnia coraz większą frekwencję.
Nad całością czuwała dyrektor GBP w Psarach Helena Warczok, a o część artystyczną zadbał Krzysztof Dulko.