fotoOd 10 października 2023 r. można zapisywać dzieci do Uniwersytetu Dziecięcego, który od tego roku akademickiego powraca do naszej biblioteki. Niestety, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, musimy zastosować zasadę „kto pierwszy ten lepszy”. Zachęcamy więc do jak najrychlejszego zapisywania swoich pociech w poczet studentów UD. Inauguracja roku akademickiego już 28 października o godz. 9.30. Szczegóły wewnątrz artykułu.

 

 

Uniwersytet Dziecięcy to cykl zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku uczestników, a ten zawiera się w przedziale od 6 do 12 lat.
Wszystkie szczegóły organizacyjne oraz zasady funkcjonowania UD Psary można znaleźć w regulaminie poniżej:

Regulamin UD Psary

Wykłady będą odbywały się w sali multimedialnej biblioteki centralnej, w Psarach przy ul. Szkolnej 45 według poniższego harmonogramu:

Harmonogram wykładów na I semestr

Zapisu dziecka na Uniwersytet Dziecięcy należy dokonać osobiście w siedzibie biblioteki centralnej w Psarach przy ul. Szkolnej 45, przynosząc ze sobą wypełnioną deklarację, której wzór (do pobrania) zamieszczamy poniżej:

Deklaracja UDPsary

Opłatę wpisowego w wysokości 50 złotych za cały rok wpłacamy na miejscu, w bibliotece, podczas składania deklaracji.

Pierwszy wykład zatytułowany „Tajemnice głębin oceanów i raf koralowych” odbędzie się wraz z inauguracją roku akademickiego 28 października 2023 roku o godzinie 9.30 w psarskiej bibliotece.

Zapraszamy chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu.