fotoKłopot z przeczytaniem tytułu? Nie takie łamańce zna język polski. Żeby się nim dobrze posługiwać, trzeba ćwiczyć dykcję. O tym właśnie traktował wykład Oskara Jasińskiego, który odbył się 6 czerwca 2024 r. w ramach OSKAROWEJ AKADEMII KULTURY.


Język polski uznawany jest na świecie za najtrudniejszy do poprawnego wymówienia. Żaden obcokrajowiec nie jest w stanie powtórzyć takich wyrazów jak: chrząszcz, czy Szczebrzeszyn. To jednak nikogo nie dziwi, co najwyżej może śmieszyć. Problem polega jednak na tym, że wielu Polaków i Polek ma spory kłopot z poprawnym posługiwaniem się naszym pięknym językiem.


O tych problemach i najczęściej popełnianych błędach opowiadał podczas ostatniego wykładu Oskar Jasiński. Najczęściej spotykanym błędem logiczno-gramatycznym jest używanie nazw miesięcy. Bardzo często na plakatach, czy wręcz urzędowych pismach, podawana jest błędna forma daty. Np. napisane jest, że data jakiegoś wydarzenia to „7 czerwiec”, podczas gdy prawidłowa forma to „7 czerwca”. Często „cofamy do tyłu”, czy „wznosimy się w górę”, a to błąd logiczny zwany tautologią.


Na szczęście prowadzący przygotował dla nas solidne ćwiczenia aparatu mowy, które wykonywane systematycznie mogą znacznie poprawić naszą dykcję, a co za tym idzie, udoskonalić sposób posługiwania się językiem polskim. Zanim więc powiemy: „wyrewolwerowany rewolwerowiec” i „cóż, że ze Szwecji” powinniśmy, choć kilka minut dziennie spędzić przed lustrem na trenowaniu całego aparatu mowy.