fotoPsarski Uniwersytet Trzeciego Wieku skorzysta z dodatkowych, bezpłatnych zajęć w ramach projektu „Jak nie my to kto?”
Projekt wymyśliła i realizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która patronuje Uniwersytetom Trzeciego Wieku w naszym regionie.

 


- Głównym celem projektu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy UTW – mówi koordynatorka projektu Danuta Mroszczyk z WSB W Dąbrowie Górniczej. - Szczególnie zależy nam na poszerzeniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej uczestników projektu a także na zaangażowaniu seniorów w organizacje inicjatyw promujących naukę oraz zwiększających ich aktywność edukacyjną i kulturalną.
Aktywność psarskich seniorów zwiększa się dzięki dodatkowym zajęciom, bo w ramach projektu mogą oni teraz korzystać nie tylko z dodatkowych wykładów, ale także z atrakcyjnych warsztatów i darmowych wydarzeń kulturalnych. Są więc warsztaty rękodzieła artystycznego, laboratorium programowania robotów, trening szybkiego uczenia się i zapamiętywania, czy choćby joga uśmiechu.
Dodatkową zaletą programu „Jak nie my to kto” jest fakt, iż nie jest on zarezerwowany tylko dla członków UTW. Korzystać z tej nadprogramowej oferty może każdy, kto ukończył pięćdziesiąt lat. A jeśli przy okazji zapisze się na Uniwersytet Trzeciego Wieku to tylko z korzyścią dla siebie i swojego otoczenia.
W Psarach koordynację działań związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna. Pracownicy biblioteki chętnie udzielą informacji i podpowiedzą w jaki sposób można się angażować w prace UTW. Tymczasem najświeższe i szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu zajęć UTW można znaleźć na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.psary.pl w zakładce poświęconej Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, albo kilkając na poniższy link:

 

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=jnmt,4532

Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach projektu: Jak nie my to kto?

kliknij na zdjęcie

mini harmonogram