W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki - 67.487 wol.
• czasopisma oprawne - 291 wol.
• zbiory specjalne - 686 jedn. inw.
• w tym dokumenty elektroniczne - 37 jedn. inw.
W roku 2007 przybyło ogółem 1.487 książek, w tym:
• zakupiono ze środków samorządowych - 1.095 wol. za kwotę 26.211,37 zł
• z dotacji Ministra Kultury w ramach programu "PROMOCJA CZYTELNICTWA" - 352 wol. za kwotę 8.160 zł
Ogółem zakupiono 1.447 wol. za kwotę 34.371,37 zł. W postaci darów wpłynęło 40 książek. Potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów oraz studentów a także możliwości finansowe biblioteki, kreowały politykę gromadzenia zbiorów. Zakupiono ogółem (środki samorządowe + dotacja Ministra Kultury)