W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki - 64.076 wol.
• czasopisma oprawne - 276 wol.
• zbiory specjalne - 637 jedn. inw.
• w tym dokumenty elektroniczne - 40 jedn. inw.
W roku 2010 przybyło ogółem 1.861 książek, w tym:
• zakupiono ze środków samorządowych - 1.673 wol. za kwotę 36.053,85 zł
• z dotacji Ministra Kultury w ramach programu "PROMOCJA CZYTELNICTWA" - 127 wol. za kwotę 3.100 zł
Ogółem zakupiono 1.800 wol. za kwotę 39.153,85 zł.
W postaci darów wpłynęło 61 książek. Potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów oraz studentów a także możliwości finansowe biblioteki, kreowały politykę gromadzenia zbiorów.