W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki - 66.182 wol.
• czasopisma oprawne - 268 wol.
• zbiory specjalne - 540 jedn. inw.
• w tym dokumenty elektroniczne - 1 jedn. inw.
W roku 2006 przybyło ogółem 1.867 książek, w tym:
• zakupiono ze środków samorządowych - 1.504 wol. za kwotę 26.132,77 zł
• z dotacji Ministra Kultury w ramach programu "PROMOCJA CZYTELNICTWA" - 287 wol. za kwotę 8.500 zł
Ogółem zakupiono 1.791 wol. za kwotę 34.632,77 zł. W postaci darów wpłynęło 59 książek. Potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów oraz studentów a także możliwości finansowe biblioteki, kreowały politykę gromadzenia zbiorów. Zakupiono ogółem (środki samorządowe + dotacja Ministra Kultury)